Velkommen til Dronningborg og Gimming kirker

Menighedsrådsvalg 2016

Nyt, fælles menighedsråd for Dronningborg og Gimming Sogne tiltræder 1. søndag i advent, søndag den 27. november 2016 for en 4-årig periode. Rådets sammensætning:

Per Bøje Rasmussen (formand)
Anne Marie Hvilsted
Betty Langberg (kasserer)
Ellen Kjær (tegningsberettiget)
Else Hjortshøj
Finn Kongsgaard (næstformand)
Grete Fristrup (sekretær)
Helen Drachmann (kirkeværge, Gimming Kirke)
Ida Brønnum Gregersen (kontaktperson)
Jette Jakobsen
Niels Jørn Madsen
Susanne Lionett Skjødt
Tina Pedersen (kirkeværge, Dronningborg Kirke)

Konfirmander 2017

Bliver du konfirmand i 2017? - Følg med og find seneste nyt under Børn og Unge, Konfirmander.
Konfirmationsforberedelsen begynder for alle hold onsdag den 18. januar kl. 8-10. Vi mødes i Dronningborg-Gimming Sognegård.

Fyraftenskor

Nystartet voksenkor med ugentlig øveaften onsdag kl. 17-18.30 i Sognegården.
For voksne i alle aldre med enhver tænkelig sangforudsætning.
Vi synger af lyst og til gensidig morskab og trivsel!
Mød op til en øveaften eller kontakt korlederen, organist Jacob Græsholt, tlf. 41 56 49 55.
Følg linket og læs mere om Fyraftenskoret ved Dronningborg  Kirke.

Sangcafé - fortsætter i 2017

Den første torsdag i måneden er der sangcafé i Sognegården kl. 14 - 15.30.
Sangcaféen er et tilbud til sangglade mennesker i alle aldre om musikalsk fællesskab omkring højskolesangbogens både gamle og nyere sange. Der bliver også tid til eftermiddagskaffe og hyggesnak. Kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst og organist Jacob Græsholt sørger for rammerne, kaffen og musikken. Pris 20 kr.Vel mødt!
Følg linket og læs mere om sangcafé i Dronningborg-Gimming Sognegård.

Advents- og julekoncert

Onsdag den 7. december kl. 19.30 i Dronningborg Kirke
Sct. Peders Ungdomskor under ledelse af Karsten Blond vil fylde kirkerummet med skønne advents- og juleklange. Læs mere om koret her og på hjemmesiden www.sct-peders.dk

Juleuddeling 2016

Dronningborg Sogns menighedspleje uddeler en beskeden hjælp til trængte familier i sognet.
Ansøgningsskema med nærmere oplysninger kan du hente her eller ved henvendelse til kirkekontoret.

Babysalmesang torsdag 10-11.30 Dronningborg Kirke

Babyer i alderen 2-12 måneder (med forælder) inbydes til sang i Dronningborg Kirke.
Vi synger torsdag kl. 10-11.30, og der er løbende mulighed for at "stå på og af".
Du kan høre nærmere og tilmelde dig hos kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst, tlf. 23 69 00 25, e-mail: annedorthekunst@gmail.com

Følg linket og læs lidt mere om babysalmesang i Dronningborg kirke.

Babyer på plejehjem

Jo, den er god nok!
Normalt foregår babysalmesang i Dronningborg  Kirke. MEN den første torsdag i måneden henlægges sangen til Dronningborg Plejehjem, og det er til stor fornøjelse for både små og store.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

ved Dorthe Engelbrecht Larsen  2. s. i advent

4. dec 10:00
11:00
4. dec 10:00 -
11:00

Advents- og julekoncert

Advents-/julekoncert i Dronningborg Kirke med Sct. Peders UngdomskorSct. Peders …

7. dec 19:30
20:30
7. dec 19:30 -
20:30

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

ved Dorthe Engelbrecht Larsen  3. s. i advent

11. dec 10:00
11:00
11. dec 10:00 -
11:00

Luciagudstjeneste Gimming Kirke

ved Dorthe Engelbrecht Larsen  3. s. i adventLuciaoptog med børn fra Gimming og …

11. dec 11:30
12:30
11. dec 11:30 -
12:30
Babysalmesang Dronningborg Kirke efteraaret 2012-2
Babysalmesang Dronningborg Sognegaard foraaret 2012
Dronningborg Kirke 2012
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Dronningborg Kirke 2012-kirkeskib
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg
Dronningborg Kirke klar til vielse - foto Ole Moeller-Aug2011
Glasmosaik i Dronningborg Kirke
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Glasmosaik i Dronningborg Kirke-2
Kirke og Koedsovs-Dronningborg 2-10-2012
Kirkekoret paa arbejde -Dronningborg Kirke 09.2012
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-2
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-3
Sommerudflugt til Skive juni 2012
Babysalmesang Dronningborg Kirke Foråret 2013
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Ung kunstner i kirken - Fotoudstilling ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum
Dronningborg Kirke 60 aar maj 2014