Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet


Som bekendt blev Dronningborg og Gimming menighedsråd lagt sammen ved efterårets enighedsrådsvalg. Det betyder, at det nye menighedsråd har hele 15 medlemmer, hvoraf de fire er nyvalgt, de ni havde sæde i et af de to gamle menighedsråd, og de sidste to er sognepræsterne, som er fødte medlemmer af menighedsrådet. Det er altså ikke kun et nyvalgt menighedsråd, der har skullet finde sig til rette i starten af en ny valgperiode, men også et menighedsråd, der er markant større, end det vi har været vant til i de to sogne.

Derfor valgte menighedsrådet at holde en visionsdag i januar 2017, hvor vi blandt andet drøftede, hvordan vi ville indrette os, således at vi kan gribe arbejdet an på den bedste måde. I udgangspunktet var opfattelsen klart, at det ville blive nogle lange og tunge møder, hvis alt skulle drøftes og besluttes på et menighedsrådsmøde med 15 deltagere – foruden repræsentanter for medarbejderne.

Beslutninger i udvalg og i plenum
Menighedsrådet har derfor besluttet at nedsætte syv udvalg, som skal arbejde med hvert sit område af livet i og omkring kirkerne i vores to sogne. Tanken er så, at udvalgene dels skal have forberedt nogle sager, før de kommer på menighedsrådets dagsorden, dels får beslutningskompetence på de opgaver, der kan delegeres ud.

Det drejer sig om følgende udvalg:

Børne- og ungeudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod denne aldersgruppe.

Medlemmer:
Betty Langberg
Susanne Lionett Skjødt
Tina Pedersen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ organist Jacob Græsholt

Voksenudvalget (Aktivitetsudvalget)
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod de lidt ældre, herunder sogneaftener, koncerter og sogneudflugt.

Medlemmer:
Grete Fristrup (formand)
Ellen Kjær
Helen Drachmann
Ida Brønnum Gregersen
Jette Jakobsen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ organist Jacob Græsholt
+ kordegn Jette Kristiansen

Medieudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes kommunikation med omverdenen, herunder kirkeblad og hjemmeside.

Medlemmer:

Finn Kongsgaard (formand)
Per Bøje Rasmussen
Grete Fristrup
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ kordegn Jette Kristiansen

Diakoniudvalget
Udvalget er en slags ”kirkens socialudvalg”; dette udvalg har bl.a. ansvaret for menighedsplejen.

Medlemmer:
Ida Brønnum Gregersen (formand)
Else Hjortshøj Nielsen
Susanne Lionett Skjødt
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen

Frivilligeudvalget
Udvalget kommer til at arbejde med at få flere frivillige omkring kirkernes aktiviteter.

Medlemmer:
Betty Langberg (formand)
Jette Jakobsen
Tina Pedersen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Bygnings- og kirkegårdsudvalget
Udvalget varetager vedligeholdelsen af kirkernes bygninger og driften af Gimming Kirkegård.

Medlemmer:
Tina Pedersen (formand)
Helen Drachmann
Ellen Kjær
Else Hjortshøj Nielsen
Niels Jørn Madsen
+ graver/kirketjener Henrik Koitzsch
+ vicevært Henning Karlsen

Økonomi- og personaleudvalget
Udvalget får ansvaret for budgetter, regnskaber og personaleforhold.

Medlemmer:
Per Bøje Rasmussen (formand)
Finn Kongsgaard
Betty Langberg
Ida Brønnum Gregersen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen

I udvalgsarbejdet deltager ud over menighedsrådsmedlemmerne, som altså også omfatter sognepræsterne, kirkens øvrige medarbejdere, hvor det er relevant i forhold til deres arbejdsområde.

Herudover er det tanken, at udvalgene skal kunne supplere sig med frivillige, når det viser sig relevant. Der bliver altså mulighed for at kunne tage del i noget af arbejdet uden først at skulle vælges til menighedsrådet.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

7. s. e. trinitatis   ved Jannie Nedergård Fries

30. jul 10:00
11:00
30. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

8. s. e. trinitatis   ved Marianne Vigen Smolarz

6. aug 10:00
11:00
6. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

9. s. e. trinitatis   ved Jannie Nedergård Fries

13. aug 10:00
11:00
13. aug 10:00 -
11:00

Plejehjemsgudstjeneste

Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen.Gudstjenesten afholdes på Dronningborg …

17. aug 14:30
15:30
17. aug 14:30 -
15:30

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

10. s. e. trinitatis   ved Dorthe Engelbrecht Larsen

20. aug 10:00
11:00
20. aug 10:00 -
11:00
Babysalmesang Dronningborg Sognegaard foraaret 2012
Dronningborg Kirke 2012
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Dronningborg Kirke 2012-kirkeskib
Dronningborg Kirke klar til vielse - foto Ole Moeller-Aug2011
Kirke og Koedsovs-Dronningborg 2-10-2012
Kirkekoret paa arbejde -Dronningborg Kirke 09.2012
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-2
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-3
Sommerudflugt til Skive juni 2012
Babysalmesang Dronningborg Kirke Foråret 2013
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Ung kunstner i kirken - Fotoudstilling ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum
Dronningborg Kirke 60 aar maj 2014
Friluftsgudstjeneste ved Tjærby Ødekirke
Pinsegudstjeneste i Paderup Mose
Plantning af Dronningeeg ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum maj 2014
Navneoplæsning og lystænding Allehelgensdaag
Dronningborg-Spejderne2013
Minikonfirmand ved orglet - efteråret 2015
Dronningborg Kirkes smukke orgel
Minikonfirmand går til hånde i Dronningborg Kirke
Minikonfirmander opfører rollespil i Dronningborg Kirke