Velkommen til Dronningborg og Gimming kirker

Juleoptakt med de ni læsninger

Onsdag den 20. december kl. 19.30
Et lejlighedskor bestående af sangere fra Skt. Andreas, Dronningborg og Gimming sogne under ledelse af sognenes to organister, Hanne Lund Nielsen og Jacob Græsholt, vil præsentere en buket af advents- og julesatser bundet omkring de ni læsninger. En stemningsfyldt optakt til den forestående højtid. Liturg Dorthe Engelbrecht Larsen.

Anne Marie Johansens salmeillustration, DDS 78

Nytårsgudstjeneste med musikalsk overskud

Søndag den 31. december kl. 14.00
Vi mødes på årets sidste dag til gudstjeneste i Dronningborg Kirke. Med gode prædikenord og fælles salmesang og med dejlig musik. Cellist Axel Nielsen fra Randers Kammerorkester vil sammen med vores organist, Jacob Græsholt, sørge for en smuk musikalsk velkomst til det nye år. Liturg: Ingelise Strandgaard.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et stykke kransekage og en forfriskning i våbenhuset, mens vi ønsker hinanden et godt og velsignet nytår.

Anne Marie Johansens salmeillustration, DDS 712

Nyhed - Strikkecafé

Vi strikker dåbsklude med kristne symboler – en gave til dåbsbørn i Dronningborg og Gimming kirker. Interesserede mødes i sognegården tirsdag i ulige uger kl. 14.30-16 og hygger sig over en kop kaffe, mens der strikkes. Vær med, nyd samværet, og glæd en dåbsfamilie!
Læs mere om strikkecaféen i Dronningborg-Gimming Sognegård.

Kunst på væggene i sognegården

Du er meget velkommen til at  se indenfor i sognegården, hvor den lokale billedmager Helen Ibsen udstiller nogle af sine værker. Læs mere via linket her og på Helen Ibsens egen hjemmeside www.helenibsen.dk

Sangcafé

Sangcaféen er åben for alle sangglade den første torsdag i måneden kl. 14 – 15.30 i Dronningborg-Gimming Sognegård.  Vi synger fra Højskolesangbogen og hygger os sammen. Læs mere her.
Vi glæder os til at se dig.

Babysalmesang

Babyer i alderen 2-12 måneder (med forælder) indbydes til sang i Dronningborg Kirke.
Vi synger torsdag kl. 10-11.30, og der er løbende mulighed for at "stå på og af". Du kan høre nærmere og tilmelde dig hos kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Følg linket og læs lidt mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke.

Nabobesøg vækker glæde

Den første torsdag i måneden henlægges babysalmesangen til Dronningborg Plejehjem, og det er til stor fornøjelse for både små og store.  Følg linket og læs mere.
For nylig var beboere fra plejehjemmet på genvisit i kirken og oplevede, hvordan kirkerummet spiller en stor rolle og bliver inddraget i aktiviteterne.

Følg menighedsrådets arbejde

Fra valperioden 2016-2020 er der fælles menighedsråd for Dronningborg og Gimming Sogne. Menighedsrådet tæller 15 medlemmer. Følg menighedsrådets arbejde via dette link. Du kan læse om rådets sammensætning og løbende følge arbejdet, både i de syv underudvalg og i plenum. Du finder også kontaktoplysninger på de enkelte rådsmedlemmer.

Kalender

BegivenhedDato

Juleoptakt med de ni læsninger

Et lejlighedskor bestående af sangere fra Skt. Andreas, Dronningborg og Gimming …

20. dec 19:30
20:30
20. dec 19:30 -
20:30

Plejehjemsgudstjeneste på Dronningborg Plejehjem

ved Dorthe Engelbrecht Larsen   Foregår i caféen. Vi får en snak over en …

22. dec 14:30
15:30
22. dec 14:30 -
15:30

Julegudstjeneste Dronningborg Kirke

4. s. i advent   ved Dorthe Engelbrecht Larsen

24. dec 13:30
14:30
24. dec 13:30 -
14:30

Julegudstjeneste Dronningborg Kirke

4. s. i advent   ved Dorthe Engelbrecht Larsen

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Julegudstjeneste Gimming Kirke

4. s. i advent   ved Ingelise Strandgaard

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00
Dronningborg Kirke 2012
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Dronningborg Kirke 2012-kirkeskib
Dronningborg Kirke klar til vielse - foto Ole Moeller-Aug2011
Kirke og Koedsovs-Dronningborg 2-10-2012
Kirkekoret paa arbejde -Dronningborg Kirke 09.2012
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-2
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-3
Sommerudflugt til Skive juni 2012
Ung kunstner i kirken - Fotoudstilling ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum
Dronningborg Kirke 60 aar maj 2014
Friluftsgudstjeneste ved Tjærby Ødekirke
Pinsegudstjeneste i Paderup Mose
Plantning af Dronningeeg ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum maj 2014
Navneoplæsning og lystænding Allehelgensdaag
Dronningborg-Spejderne2013
Minikonfirmand ved orglet - efteråret 2015
Dronningborg Kirkes smukke orgel
Minikonfirmand går til hånde i Dronningborg Kirke
Minikonfirmander opfører rollespil i Dronningborg Kirke
Babyer på plejehjem
Fastelavn Dronningborg 2017
Per Stig Møller i Dronningborg Kirke 2017
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-2
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-3
Babysalmesang på Dronningborg Plejehjem