Velkommen til Dronningborg og Gimming kirker

Thomas Kingo og barokken

Billedkunst, fortælling og salmesang
Torsdag den 22. februar kl. 19 i sognegården

Billedkunstner Anne Marie Johansen og organist Henrik Strøm tager os med ind i barokkens univers gennem salmedigteren Thomas Kingos ord og toner og Anne Marie Johansens salmeillustrationer.
Vel mødt til en aften om skaberevne, som sætter tilværelsen på spidsen!
Læs mere under arrangementer.

Koncert med LUNA

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 i Dronningborg Kirke
Det rytmiske sangkor LUNA under ledelse af Rikke Bjerring synger rytmisk musik i spændende, flerstemmige arrangementer. Læs mere under arrangementer i Dronningborg og Gimming sogne.

Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp

Søndag den 11. marts umiddelbart efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke kl. 10

Du kan melde dig som indsamler hos menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussen på telefon 21 72 07 66 eller e-mail per@perboje.dk

Dronningborg og Gimming deltager også i år i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Indsamlerne mødes i sognegården efter søndagens højmesse, får tildelt ruter og går ud i sognene med indsamlingsbøsserne. Efter indsamlingen vil der være boller og varm kakao til indsamlerne i sognegården.

Det nytter! Ved sidste års sogneindsamling nåede vi i Dronningborg og Gimming et indsamlingsresultat på 9.793,50 kroner. På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte.

Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning. 

 

 

Mød os på facebook

Dronningborg Kirke har nu fået sin egen Facebook-side.

Flere og flere mennesker benytter dagligt de sociale medier, og vi ønsker også som kirke at være til stede her - med sidste nyt fra aktiviteter og arrangementer i din kirke. Følg os, og giv os gerne et ”like” og meget gerne en kommentar til vores opslag.
Vær med til at sprede budskabet!

Himmelrummet med dets galakser, planeter, engle eller fugle...

... giver inspiration for billedkunstner og illustrator Anne Marie Johansen, som fra den 22. januar til udgangen af marts 2018 udstiller nogle af sine malerier og tegninger i sognegården.
Andre inspirationskilder er den danske salmeskat og de bibelske historier.
Læg vejen omkring sognegården, og nyd Anne Maries fabulerende, farvemættede billedsprog.
Læs mere om kunstudstillingen.

Nyhed - Strikkecafé

Vi strikker dåbsklude med kristne symboler – en gave til dåbsbørn i Dronningborg og Gimming kirker. Interesserede mødes i sognegården tirsdag i ulige uger kl. 14.30-16 og hygger sig over en kop kaffe, mens der strikkes. Vær med, nyd samværet, og glæd en dåbsfamilie!
Læs mere om strikkecaféen i Dronningborg-Gimming Sognegård.

Sangcafé

Sangcaféen er åben for alle sangglade den første torsdag i måneden kl. 14 – 15.30 i Dronningborg-Gimming Sognegård.  Vi synger fra Højskolesangbogen og hygger os sammen. Læs mere her.
Vi glæder os til at se dig.

Babysalmesang

Babyer i alderen 2-12 måneder (med forælder) indbydes til sang i Dronningborg Kirke.
Vi synger torsdag kl. 10-11.30, og der er løbende mulighed for at "stå på og af". Du kan høre nærmere og tilmelde dig hos kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Følg linket og læs lidt mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke.

Nabobesøg vækker glæde

Den første torsdag i måneden henlægges babysalmesangen til Dronningborg Plejehjem, og det er til stor fornøjelse for både små og store.  Følg linket og læs mere.
For nylig var beboere fra plejehjemmet på genvisit i kirken og oplevede, hvordan kirkerummet spiller en stor rolle og bliver inddraget i aktiviteterne.

Følg menighedsrådets arbejde

Fra valperioden 2016-2020 er der fælles menighedsråd for Dronningborg og Gimming Sogne. Menighedsrådet tæller 15 medlemmer. Følg menighedsrådets arbejde via dette link. Du kan læse om rådets sammensætning og løbende følge arbejdet, både i de syv underudvalg og i plenum. Du finder også kontaktoplysninger på de enkelte rådsmedlemmer.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

2. s. i fasten   ved Dorthe Engelbrecht Larsen   Efterfølgende …

25. feb 10:00
11:00
25. feb 10:00 -
11:00

Koncert Dronningborg Kirke

Det rytmiske sangkor LUNA under ledelse af Rikke Bjerring synger amerikanske, …

28. feb 19:30
20:30
28. feb 19:30 -
20:30

Sangcafé i sognegården

Sangcaféen er et tilbud til sangglade mennesker i alle aldre om musikalsk fællesskab …

1. mar 14:00
15:30
1. mar 14:00 -
15:30

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

3. s. i fasten   ved Dorthe Engelbrecht Larsen

4. mar 10:00
11:00
4. mar 10:00 -
11:00

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

Midfaste     ved Dorthe Engelbrecht Larsen   Efterfølgende …

11. mar 10:00
11:00
11. mar 10:00 -
11:00
Dronningborg Kirke 2012
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Dronningborg Kirke 2012-kirkeskib
Dronningborg Kirke klar til vielse - foto Ole Moeller-Aug2011
Kirke og Koedsovs-Dronningborg 2-10-2012
Kirkekoret paa arbejde -Dronningborg Kirke 09.2012
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-2
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-3
Sommerudflugt til Skive juni 2012
Ung kunstner i kirken - Fotoudstilling ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum
Dronningborg Kirke 60 aar maj 2014
Friluftsgudstjeneste ved Tjærby Ødekirke
Pinsegudstjeneste i Paderup Mose
Plantning af Dronningeeg ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum maj 2014
Navneoplæsning og lystænding Allehelgensdaag
Dronningborg-Spejderne2013
Minikonfirmand ved orglet - efteråret 2015
Dronningborg Kirkes smukke orgel
Minikonfirmand går til hånde i Dronningborg Kirke
Minikonfirmander opfører rollespil i Dronningborg Kirke
Babyer på plejehjem
Fastelavn Dronningborg 2017
Per Stig Møller i Dronningborg Kirke 2017
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-2
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-3
Babysalmesang på Dronningborg Plejehjem