Kalender

20feb kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognegården

Ordinært menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt.

20feb kl. 18:30
24feb kl. 10:00

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

Seksagesima
ved Dorthe Engelbrecht Larsen 
Efterfølgende kirkekaffe.

24feb kl. 10:00
26feb kl. 14:30

Strikkecafé i sognegården

Strikkecaféen er et mødested og et fællesskab for strikkeglade i Dronningborg og …

26feb kl. 14:30
 
 

Aktuelt

Konfirmation 2019 - 2020 og 2021

Find tidspunkterne for konfirmation i Dronningborg og Gimming Kirker via Livets Begivenheder - Konfirmation.


Længslen efter lykken og det meningsfulde liv

Tirsdag den 26. februar kl. 19:00 i sognegården.
Foredrag ved Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken i København og lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster.

Et af de helt store temaer i vores tid er spørgsmålet om, hvordan man lever et lykkeligt liv. Mennesket har alle dage interesseret sig for, hvad det vil sige at leve lykkeligt, og ofte hænger spørgsmålet sammen med en grundlæggende oplevelse af livet som meningsfuldt. Men hvad vil det sige, at livet har mening?

Foredraget belyser temaerne lykke og mening ud fra mødestedet mellem teologi og psykologi. Læs mere.

Hvad skal ritualer til for?

Og hvordan står det til med gudstjenesten i dagens Danmark?
Spørgsmålene søges besvaret i fire spændende og højaktuelle foredrags- og debataftener om gudstjenesten. For alle interes-serede. Ingen tilmelding.
Første foredrag afholdes torsdag den 21. februar i Sct. Mortens Hus: Hvad skal ritualer til for? Og hvorfor er der så mange (uforståelige?) traditioner? Ved sognepræst Susanne Gregersen,
Sct. Clemens Kirke, Randers. Læs mere.

Fastelavnsfejring i Dronningborg og Gimming

Børnegudstjeneste i kirken ved Dorthe Engelbrecht Larsen og efterfølgende tøndeslagning. Kom gerne udklædt - børn og voksne! Lørdag den 2. marts i Dronningborg Kirke og Sognegård. Søndag den 3. marts i Gimming Kirke og Forsamlingshus.
Læs mere.

Sogneindsamling den 10. marts

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Sogneindsamlingen er i år viet klimaforandringerne. De rammer os alle, men de rammer særligt voldsomt i verdens fattigste lande med oversvømmelser, tørke og orkaner. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.
Derfor håber vi, at mange vil melde sig som indsamlere og give en håndsrækning til dem, der behøver det mest. Meld dig som indsamler i Dronningborg og Gimming sogne hos vores kirke- og kulturmedarbejder, Anne Dorthe Kunst.
Læs mere om sogneindsamlingen.

Læs også sognepræst Ingeborg Kaels' artikel:
Klima og kristendom, har det noget med hinanden at gøre?

Hvidstengruppen

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 i sognegården.
Hans Nejsum vil med sit velkendte og smittende lokalhistoriske engagement fortælle om Hvidstengruppen. Gruppen, der samledes omkring kroejer Marius Fiil og hans familie i Hvidsten, blev en central spiller i skærpelsen af den danske modstandskamp i løbet af sommeren 1943. Kom, og hør om dette kapitel i danmarkshistorien! Læs mere.


Koncert med klassisk strygetrio

Lørdag den 23. marts kl. 16.00 i Dronningborg Kirke
Klassisk strygetrio spiller Schubert og Mozart i Dronningborg Kirke
Trioen består af tre dygtige og erfarne musikere: Clara Richter-Bæk på violin, Luminita Marin på bratsch og Anne Hall på cello. På programmet står Schuberts strygetrio i B-dur og Mozarts Divertimento for strygetrio.
Entré 50 kr., som går til den igangværende flygelindsamling.

Kristian Lilholt Trio i Gimming Kirke

Gik du forgæves i oktober 2018? Så er der nu en ny chance for at komme i godt musikalsk selskab med Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen! - De er klar til med intensitet og nærvær endnu en gang at skabe en koncertstemning i Gimming Kirke, som når tilhørernes hjerter.
Billetter a 125 kr. kan købes hos menighedsråds-
medlem Jette Jakobsen, tlf. 60 18 03 70.

Påskekoncert med Vokalensemblet Vocamanda

Onsdag den 17. april kl. 19.30 i Dronningborg Kirke
Vokalensemblet Vocamanda under ledelse af Amanda Vandt Ellekilde opfører Faurés Requiem og Cantique de Jean Racine. Fransk påskemusik, som betoner trøst, håb og lys i påskens budskab. Sangsolister: Lone Vandt, sopran, og Mikkel Thomsen, baryton. Læs mere 

Påskens gudstjenester

Påsken er den største kristne højtid og en grundfortælling i vores kultur. Fra palmesøndag til påskedag gennemlever vi den sidste uge i Jesu liv, og hver enkelt gudstjeneste i påskeugen har således sit særlige præg – i ord, musik og stemning.

Find alle påskens gudstjenester i kalenderen. Højmesse kl. 10 i Dronningborg Kirke, med skærtorsdag som eneste undtagelse:

Skærtorsdag, den 18. april kl. 19.00 i Gimming Kirke
S
temningsfuld aftengudstjeneste med nadveren i centrum - med Bibelens ord om nadveren, en kort prædiken ved Ingeborg Kaels og ro til eftertanke. Efter gudstjenesten serveres en forfriskning i våbenhuset.
Læs mere om påsken i Dronningborg og Gimming kirker.

Pseudoarbejde

Torsdag den 25. april kl. 19.00 i sognegården
Foredrag ved filosof og forfatter Anders Fogh Jensen

Møder og målinger, rapporteringer og registreringer, PowerPoint og policies … Vi fylder arbejdstiden med overflødige opgaver, lyder den provokerende påstand fra filosof og forfatter Anders Fogh Jensen.
Foredraget, der har undertitlen Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, anviser også en vej ud af de administrative overflødigheder! Læs mere.

Spaghettigudstjenester

Velkommen til ny sæson med spaghettigudstjenester i Dronningborg Kirke. - Det er for hele familien! Kort børne- og familiegudstjeneste kl. 17.00 ved sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen og efterfølgende fællesspisning i sognegården.
Læs mere om konceptet og om pris og tilmelding.

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har i sine visioner for arbejdet i indeværende valgperiode udpeget tre fokusområder:
- Samspil med lokalsamfundet
- Undervisning
- Kirkens sociale arbejde.
Læs mere i menighedsrådsformandens nyhedsklumme, november 2018.

Har du garn tilovers?

Strikkecaféen er fortsat åben tirsdag i ulige uger kl. 14.30-16.00. Og der strikkes på livet løs. Det begyndte med dåbsklude til brug ved dåb i Dronningborg og Gimming kirker. Senere er nye formål kommet til, bl.a. huer til for tidligt fødte … og det er blevet til ikke mindre end 120 huer, som nu er afleveret til neonatalafdelingen.
Skulle du have garn tilovers, specielt bomuldsgarn 8/4 i forskellige farver, modtager strikkecaféen det med glæde! 
Læs mere om strikkecaféen.

Mød os på facebook

Dronningborg Kirke har nu fået sin egen Facebook-side
med sidste nyt fra aktiviteter og arrangementer i din
kirke. Følg os, og giv os gerne et "like" og meget gerne
en kommentar til vores opslag.
Vær med til at sprede budskabet!