søndag09aug2020

Gudstjeneste i Dronningborg kirke

søndag09aug2020 kl. 10:00 - 11:00

9. Søndag efter Trinitatis

ved Ingelise Strandgaard