lørdag29aug2020

Gudstjeneste i Dronningborg kirke

lørdag29aug2020 kl. 11:00 - 12:00

Dåbsgudstjeneste

ved Ingelise Strandgaard