søndag01nov2020

Gudstjeneste i Dronningborg kirke

søndag01nov2020 kl. 11:30 - 12:30

Alle helgen

ved Ingeborg Kaels og Ingelise Strandgaard