Babysalmesang

... for de allermindste og deres forældre
Babyer i alderen 2-12 måneder (med forælder) indbydes til sang i Dronningborg Kirke.
Det er superhyggeligt og sjovt.

Vi synger torsdag kl. 10-11.30, og der er løbende mulighed for at "stå på og af".
Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke.

Minikonfirmand

... for de lidt større
Alle børn i 4. klasse på Rismølleskolen inviteres til minikonfirmandundervisning i Dronningborg Kirke og Sognegård. Målet er at gøre børnene mere fortrolige med de bibelske fortællinger og gudstjenesten i kirken.
Vi hygger os sammen, hører historier, synger, leger, lærer fadervor, laver drama og meget mere.
Læs mere om minikonfirmandundervisning.

Konfirmand

... for dig, der skal begynde i 7. klasse
Du har nu mulighed for at gå til konfirmations-forberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med underviseren og dine kammerater om livets store spørgsmål.
Undervisningen foregår i Dronningborg Kirke og Sognegård. Der indgår udflugter og besøg f.eks. hos fængsels- og hospitalspræst.
Konfirmationen ligger i foråret, inden du afslutter 7. klasse.  Konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter sit løfte om altid at være med dig, sådan som han lovede ved din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. Læs om konfirmation og konfirmationsforberedelse og find datoer for konfirmation i Dronningborg og Gimming Kirker.

Børne- og familiegudstjenester

Der afholdes indimellem børne- og familiegudstjenester i Dronningborg og Gimming Kirker. Hold øje med kalenderen her på siden.

F.eks. afholdes der fastelavnsgudstjeneste i begge kirker med efterfølgende tøndeslagning og traktement i henholdsvis Sognegården i Dronningborg og Gimming Forsamlingshus.
I Gimming Kirke er der tradition for en altid velbesøgt luciagudstjeneste.
Og i Dronningborg Kirke er der altid en familiegudstjeneste, når minikonfirmanderne afslutter en sæson og ofte opfører drama i forbindelse med gudstjenesten.

21aug kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste Dronningborg Kirke

Kort børne-/familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 17 ved Dorthe Engelbrecht …

21aug kl. 17:00