Fødsel


Når et barn bliver født, indberetter jordemoderen via CPR-systemet fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. Kirkekontoret får også besked, selv om moderen ikke er medlem af folkekirken eller tilhører en anden trosretning.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen på www.borger.dk, inden der er gået 14 dage.

Hvis forældrene ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen. Erklæringen afgives digitalt via www.borger.dk. Herfra sendes den automatisk til det sogn, hvor moderen bor. Afgives erklæringen før fødslen eller senere end 14 dage efter fødslen, sendes den dog automatisk til Statsforvaltningen.

Medlemskab af Folkekirken opnås ikke automatisk ved anmeldelse af fødslen, men sker kun ved dåb.