Konfirmation 2019

Der er for 2019 fastlagt følgende konfirmationer i Dronningborg og Gimming Kirker:

Bededag, den 17. maj, Dronningborg Kirke
kl. 9.00 (7. X)
kl. 10.30 (7. Y og V)
ved sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen

kl. 12.00 (7. Z)
ved sognepræst Ingelise Strandgaard

Lørdag den 18. maj kl. 11.00, Gimming Kirke
ved sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen

Søndag den 19. maj kl. 10.00
ved sognepræst Ingelise Strandgaard

 

Konfirmationsdatoer fremover

Dronningborg-Gimming Menighedsråd har truffet beslutning om, at der ved tilmelding til konfirmation i 2019 og 2020 frit kan vælges mellem Bededag og søndagen efter Bededag.

I Dronningborg og Gimming vil der med andre ord være mulighed for konfirmation i 2019 som anført ovenfor og i 

2020
- Bededag, fredag den 8. maj
- Søndag den 10. maj

Bemærk: Det frie valg af konfirmationsdato medfører, at vi ved tilmeldingen ikke kan sige noget om klokkeslæt, i hvilken af pastoratets to kirker konfirmationen kommer til at foregå, eller hvilken præst der kommer til at forestå konfirmationen.

Generelt udmeldes konfirmationsdatoer for to år ad gangen. Det sker omkring den 1. februar. Datoer for 2021 vil således være tilgængelige omkring den 1. februar 2019.

Tilmelding

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Der vil medio august blive uddelt tilmeldingssedler til elever, der har afsluttet sjette klasse og går på Rismølleskolen.

Elever, der går på en anden skole, men har tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn, kan også blive konfirmeret i det pågældende sogns kirke. Forældrene bedes i så fald kontakte en af pastoratets præster for at træffe aftale om konfirmationsforberedelsen (se præsternes kontaktdata her).