Konfirmationsdatoer fremover

Dronningborg-Gimming Menighedsråd har truffet beslutning om, at der ved tilmelding til konfirmation i 2020 og 2021 frit kan vælges mellem Bededag og søndagen efter Bededag.

I Dronningborg og Gimming vil der med andre ord være mulighed for konfirmation:

2020
- Bededag, fredag den 8. maj
- Søndag den 10. maj

2021
- Bededag, fredag den 30. april
- Søndag den 2. maj

Bemærk: Det frie valg af konfirmationsdato medfører, at vi ved tilmeldingen ikke kan sige noget om klokkeslæt, i hvilken af pastoratets to kirker konfirmationen kommer til at foregå, eller hvilken præst der kommer til at forestå konfirmationen.

Generelt udmeldes konfirmationsdatoer for to år ad gangen. Det sker omkring den 1. februar. Datoer for 2022 vil således være tilgængelige omkring den 1. februar 2020.

Tilmelding

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Der vil medio august blive uddelt tilmeldingssedler til elever, der har afsluttet sjette klasse og går på Rismølleskolen.

Elever, der går på en anden skole, men har tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn, kan også blive konfirmeret i det pågældende sogns kirke. Forældrene bedes i så fald kontakte en af pastoratets præster for at træffe aftale om konfirmationsforberedelsen (se præsternes kontaktdata her).