Navneændring

Ønsker du at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du som udgangspunkt udfylde, betale og indsende en ansøgning digitalt via www.borger.dk

Er det af en eller anden grund ikke muligt, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, som kan være behjælpelig med oplysninger og vejledning.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, mens der for øvrige navneændringer må påregnes et gebyr på 500 kr.

Læs mere om navneændring på Ankestyrelsens hjemmeside. Her finder du også lister over godkendte fornavne og frie efternavne samt links til relevant lovgivning.