Navngivning


Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen - mindst et fornavn og et efternavn.

Ønsker I som forældre navngivning uden dåb, afgives en anmodning om navngivning digitalt via www.borger.dk  Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive anmodningen. Den digitale ansøgning bliver automatisk sendt til det sogn, hvor moderen har bopæl.

Hvis I/en af jer forældre ikke kan benytte NemID, kan blanketten printes fra borger.dk og sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen til barnet har bopæl.

Når navngivningen er registreret, går der automatisk besked til CPR registret herom.

Læs mere om navngivning på hjemmesiden borger.dk eller på Ankestyrelsens hjemmeside, hvor I også finder lister over godkendte navne.

Bemærk: Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.