Samtale med en præst

Ønsker du en personlig samtale med en af pastoratets præster, er du velkommen til at kontakte den pågældende og træffe aftale herom. Du kan henvende dig til præsten personligt, telefonisk eller pr. mail.

"Sjælesorg" kalder man ofte denne samtale. Biskop Karsten Nissen har omtalt den som "aktiv livshjælp".

Samtalen kan handle om alt fra tabet af et nært familiemedlem til spørgsmål om tro og kirke. Samtalen kan måske løse op, åbne for tillid, tilgivelse, livsmod ... fornyet tro og håb.

Husk, at præsten har tavshedspligt.