Vielse

Ønsker I at blive viet i Dronningborg eller Gimming Kirke, henvender I jer på kirkekontoret og aftaler tid og sted for vielsen.

Inden vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest. I udfylder via borger.dk digitalt en ægteskabserklæring, og på grundlag heraf udstedes prøvelsesattesten. Når denne er modtaget, sendes den til  kirkekontoret. Bemærk, at prøvelsesattesten højst må være udstedt fire måneder før vielsestidspunktet.

Inden vielsen mødes I med præsten til en vielsessamtale. Præsten vil bl.a. fortælle om vielsesritualet, og I aftaler, hvilke salmer der synges ved vielsen.

Senest ved vielsessamtalen oplyser I navn og adresse på to vidner, som skal være til stede ved vielsen.

I kan finde inspiration til valg af salmer via Den Danske Salmebog online.

Kirkelig vielse forudsætter, at den ene part er medlem af folkekirken.

Navneændring på bryllupsdagen

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, indsender I en ansøgningen "Navneændring på bryllupsdagen" digitalt via borger.dk

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, og under forudsætning af at I herved opnår navnefællesskab.

Pyntning af kirken og fotografering

Pyntning af kirken
Ønsker I pyntning af kirken ved vielsen, aftales dette med kirketjeneren/graveren ved den pågældende kirke. Se kontaktdata under "Kirkens ansatte". Det smukke, enkle kirkerum inviterer ikke til overdådig pyntning, men der er mulighed for med ekstra lys og blomster at markere festen. Se eksempler på pyntning.

Fotografering ved vielsen:
Der må tages billeder, mens bruden føres ind, og når parret forlader kirken. Der må dog kun fotograferes fra egen plads. Det er ikke tilladt at filme.