Hvordan forløber gudstjenesten?

En gudstjeneste følger et fastlagt forløb - hvis der ikke er tale om særlige gudstjenester som børne- og familiegudstjeneste, nadvergudstjeneste, konfirmationsgudstjeneste o.l.

Menighedsråd og præster har valgt det forløb - den liturgi - du finder her, for henholdsvis gudstjeneste med dåb og gudstjeneste uden dåb i Dronningborg Kirke

Læsningerne til den enkelte gudstjeneste finder du bagest i salmebogen. Du kan også læse dem online via Bibelselskabets hjemmeside.