Dronningborg Kirkes 60-års jubilæum 2014

Den 16. maj 2014 kunne Dronningborg Kirke fejre 60-jubilæum.

Det blev markeret ved en række arrangementer i ugen op til selve jubilæumsdagen.

Jubilæumsprogrammet blev vel modtaget, og menighedsråd og medarbejdere siger TAK til alle, der har deltaget i og bidraget til festdagene - og er menighed hver eneste dag!


Festgudstjeneste og Reception

Højdepunktet i jubilæumsmarkeringen var festgudstjenesten i Dronningborg Kirke søndag den 11. maj 2014 kl. 10.00.

Biskop Kjeld Holm prædikede med vid og lokal vinkel over Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 1-11, med fokus på ordene: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”. Det blev en understregning af det helt essentielle, at det var og er et menneske, der er vejen, sandheden og livet, ja, meningen i vores liv!

Ved den efterfølgende reception i Sognegården tog sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen i sin tale udgangspunkt i et citat fra indsamlingskomitéens folder fra 1943: Det er Kirkens Gerning at skulle forkynde Fredens Evangelium ind i en Verden, der er fuld af Strid og Had.
Du kan læse sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsens tale ved kirkens 60-års jubilæum her.

Dronningeeg og Flaskepost

Om 100 år er alting ikke glemt. For der er plantet en eg ved kirken, og ved dens fod ligger der en flaske med programmet for 60-års-jubilæumsmarkeringen.

Frøet til dette træ blev lagt i jorden for 9 år siden. Det første år voksede træet ikke mindre end 50 cm. Og det i dag ganske uanselige træ kan fremover forventes at vokse med 10 cm om året.

Menighedsrådets formand Per Bøje Rasmussen holdt en fin tale ved træplantningen. Den kan læses her.

Rock, Håb, Kærlighed - og nostalgi

Efter træplantningen rykkede menigheden indendørs til en spændende koncert, eller rettere collage af sang, musik og oplæsning.

Sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen bød velkommen til koncerten, og hun udstrålede lige netop den stemning, der hurtigt bredte sig, da Stones og Elvis blandede sig med Brorson og Grundtvig, Matthæus, Johannes og Esajas.

Koncerten åbnede med bløde Rolling Stones-toner fra kirkens orgel: She’s a Rainbow. Koncerten var bygget op over en række temaer, som hver især blev ”illustreret” ved en collage af oplæsning fra Bibelen og salmebogen vekslende med kendte sange fra beat-perioden omkring 1970.

Eksempelvis var der et tema med titlen Gud, Noa og duen. Det omfattede læsning fra Første Mosebog, kapitel 8,1-12 om syndfloden og vers fra Brorsons salme Her vil ties, her vil bies. Under læsningen af ordene ”Kom, min due, lad dig skue/lad dig skue med olieblad!” overtog George Harrisons Here Comes the Sun i arrangement for orgel og klaver. Det fungerede og blev en smuk enhed i ord og toner.

Under et andet tema dukkede sangeren op på prædikestolen og reciterede fra Martin Luther Kings berømte tale fra 1963: ”I have a dream (...) we hold it for evident that all are created equal”. Og i forlængelse heraf lød Elvis Presleys If I Can Dream.

Publikum rockede med, og der var applaus, som fremprovokerede et ekstranummer fra de fire dygtige kunstnere: Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver, og Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel.

Koncert? Teater? Forkyndelse? Svaret må være et begejstret både-og!
Jette Kristiansen

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere om Beatsalmer, som gruppen kalder sig, på deres hjemmeside.

Børneteater og bålmad

Splejsen og Kæmpen

Kirketeateret, alias Jens Jødahl, samlede mange børn og deres voksne til børneteater i Dronningborg Kirke – og de fik, hvad de var blevet lovet: en hæsblæsende forestilling, som indbefattede rap musik, bugtaleri og et godt grin.

Jens Jødal spillede selv de fleste roller i denne humorfyldte fremstilling af historien om fårehyrden David, som salves til konge og pludselig befinder sig i krig med Filistrene og i en voldsom kamp med kæmpen Goliat.

Med i forestillingen var også dukken David, som højlydt brokkede sig over at måtte bo i en kuffert. David havde i det hele taget helt sin egen dagsorden. Han ville meget hellere være kriger end fårehyrde, han kunne spille heavy metal på sin lyre, han kunne slås mod løver og mente bestemt, at hans far lignede julemanden.

Også de fremmødte børn fik roller i stykket. De blev udstyrede med langt skæg, kapper eller en teltdug, og så deltog de som medspillere.

Efter forestillingen solgte spejderne pølser ved sognegården.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Filmaften

Forevisning af filmen om Dronningborg Kirke

Jubilæumsarrangementerne afsluttedes med en velbesøgt og spændende filmaften.

I 2013 optog Randers Amatørfilmklub en film om Dronningborg Kirke. I filmen fortæller tidligere sognepræst i Dronningborg Peter Michaelsen og tidligere menighedsrådsformand Marie Langbo om kirken, dens historie og dens inventar.

Begge "aktører" var til stede ved forevisningen, og Peter Michaelsen indledte aftenen. Ved det efterfølgende kaffebord var der livlig debat, og flere af de tilstedeværende kunne supplere med små anekdoter og faktuelle oplysninger.

Filmen om Dronningborg Kirke indgår i Randers Amatørfilmklubs projekt, som vil dække alle kirker i Randers Nordre Provsti, deres historie og kulturskatte.

Dvd med filmen om Dronningborg Kirke sammen med de tilsvarende film om Skt. Andreas Kirke og Lem Kirke kan købes ved henvendelse til kirkekontoret eller ved direkte henvendelse til filmklubben.

Læs mere på klubbens hjemmeside randersfilmklub.dk

Dronningborgernes liv i kirken

Fotoudstillingen vidnede om, at Dronningborg Kirke har dannet og danner ramme om vigtige begivenheder for sognets beboere.

I ugerne op til jubilæet kom flere forbi med private fotos og udklip, vi kunne låne til udstillingen.

Der var blandt andet billeder af konfirmander helt tilbage til 1957. Der var dåbsbilleder og vielsesbilleder - også nogle, som var helt specielle: en konfirmand som gudfar og en familiebegivenhed med samtidig dåb, vielse og sølvbryllup.

Der var private fotos fra en række arrangementer såsom krybbespil og juleafslutninger, korstævner og koncerter ... sågar en enkelt jazzkoncert, dateret til 1966/1967.

Tak til jer, der har indleveret billeder og udklip til udstillingen, og tak til jer, der lagde vejen omkring sognegården i jubilæumsugen for at se resultatet.

Nedenfor et lille udvalg af de udstillede fotos.