Flisebilledet

Foto: Peter Michaelsen
Foto: Jakob Lerche

Gimming Kirkes nyeste inventar er skænket og skabt af kunstneren Inge Melby Jensen. Det drejer sig om et flisebillede og de to smukke vaser på alteret.

Ved Gimming kirkes genåbning i 1990 (efter et års lukning som følge af svampeangreb) spurgte daværende menighedsrådsformand, Eva Raadshøj, Inge Melby, som på daværende tidspunkt boede i sognet, om hun ikke kunne tænke sig at udføre et porcelænsarbejde til kirken. Den 4. december 1994 var der afsløring af kunstværkerne ved en adventsgudstjeneste.

Efter afsløringen fortalte Inge Melby om sit billede:
"Jeg har lavet min komposition så stærk som mulig ved at lade den være symmetrisk opbygget og med et indhold af flere symboler. Først og fremmest symboler for dåb, nadver, velsignelse, korsfæstelse og opstandelse. Efter mange skitser og overvejelser valgte jeg fra Anna Sophie og Paul Seidelins oversættelse af det nye testamente Paulus' brev til menigheden i Rom, kap. 6, vers 3-4 og 5. Heri står der:

"I er formentlig klar over, at det at være døbt til Kristus Jesus er at være døbt til hans død. Da vi er døbt til hans død, blev vi derfor også begravet sammen med ham. Og som Kristus blev oprejst fra døden af Faderens Majestæt, således skal også vi vandre ind i et liv, hvor alt er blevet nyt. Er vi blevet indpodede i og ligedannede med hans død, skal vi også blive det med hans opstandelse."

Denne tekst står forneden på det flisebillede, jeg har malet."

Om opbygningen af flisebilledet forklarer Inge Melby Jensen følgende:
"Døbefonten, som er i indgangen til den form, der er i kirken, skal naturligvis symbolisere dåben. De 12 figurer symboliserer nadvergæsterne ved nadverbordet. Den åbne form, de er anbragt i, viser, at de er klar til at tage imod.

Den store, lyse figur står for velsignelsen. Korset symboliserer korsfæstelsen, men også kristendom, Jesu lidelse og død, men især Jesu sejr over døden, hans opstandelse, magt og frelse. Derfor er også korset anvendt på de vaser, jeg har malet, og som står på alteret. Farvevalget med de mange blå nuancer, synes jeg, passer i rummet her.

Blå er troens og sandhedens farve, og den kan også bl.a. symbolisere guddommelig visdom. Guld kan symbolisere verdens lys, herlighed og hellighed. Derfor er der guld på flere af felterne i billedet.

At der er 12 stråler i himmelen - lige så mange som der er nadvergæster - er heller ikke nogen tilfældighed.

Rent teknisk har jeg forneden på billedet anvendt en speciel teknik med påbrænding af sand for at hele billedet ikke skulle være blankt. Kun i himlen har jeg i min ret strenge komposition skabt farveperspektiv ved at tone farverne lysere opad.

Rammen, som omslutter billedet, har min mand [daværende kirkeværge Leif Emil Jensen] lavet, så den profilering er hans design. Den er lavet af egetræ og bejdset, så den i farve passer til prædikestolen."