Det ydre

Foto: Jakob Lerche

Gimming kirkes våbenhus er opført af mursten, hvorefter det er pudset og kalket.

Vinduerne er af nyere dato og lavet som sprossevinduer. På gavlen står årstallet 1842 samt kirkens daværende ejer, Søren Møllers forbogstaver.

Lemmen over kirkedøren blev brugt, når gårdmændene skulle aflevere deres årlige tiende i form af korn.


Det indre

Foto:. Jette Kristiansen
Foto: Jakob Lerche
Foto: Jakob Lerche
 

Inde i våbenhuset lægger man først og fremmest mærke til sløjfeportalen over kirkens indgangsdør.

En dåbskande, en vinkande og en oblatæske i blåsort porcelæn blev i 2000 anbragt i et nyt almuerødt vitrineskab. Dåbskanden er muligvis fremstillet på Den kongelige Porcelænsfabrik omkring 1850, mens altersættet fra Bing og Grøndahl stammer fra perioden 1853-1895.

Samtidig blev to gamle kirkebænke hentet ned fra loftet, malet i samme farve og opstillet i våbenhuset.

Til højre for døren blev der i december 1999 ophængt et rundt skjold, malet af malermester og lærer på Teknisk Skole i Randers Kaj Skytte-Rasmussen (1918-1999). Kaj Skytte-Rasmussen udgav adskillige artikler om kirker og kirkeinventar og har hentet inspiration i lignende tavler, ophængt i våbenhuse.

Indskriften lyder: "Hvem du end er som træder ind i denne kirke. Glem ikke at den er Guds hus. Stilhed og andagt sømmer sig på dette indviede sted, om du formår det, så bed en bøn for dig selv og for dem, som her forkynder og hører Guds ord. Herren velsigne din indgang og udgang fra nu af og til evig tid. Amen."