Kirkernes ansatte

Kordegn & kirketjener ved Dronningborg Kirke

Jette Kristiansen
Træffes i Sognegården, Egholmsvej 8A, 8930  Randers NØ
tirsdag kl. 14.30-17.30, onsdag og fredag kl. 9.30-12.30

Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Anne Dorthe Kunst
Tlf.: 23 69 00 25
E-mail: annedorthekunst@gmail.com

Organist

Jacob Græsholt
Tlf.: 41 56 49 55
E-mail: jacobgraesholt@gmail.com

Vicevært - Dronningborg-Gimming Sognegård

Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: karlsenhenning2@gmail.com

Graver og kirketjener - Gimming Kirke

Henrik Koitzsch 
Tlf. 30 51 80 88
E-mail: info@koitz.dk

Kirkesanger

Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
E-mail: bjarkeoglinda@gmail.com