Menighedsråd

Kontaktoplysninger om medlemmerne af Dronningborg og Gimming sognes fælles menighedsråd finder du under rubrikken "Menighedsrådet", der også indeholder oplysninger om udvalg under menighedsrådet, rådets mødekalender og formandens nyhedsklumme - benyt link til menighedsrådet.