Menighedsrådet

For valperioden 2016-2020 er der valgt et fælles menighedsråd for Dronningborg og Gimming Sogne. Menighedsrådet tæller 15 medlemmer.

Du finder her oplysninger om menighedsrådets sammensætning, udvalgsstruktur og møder samt kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer.

Du kan løbende holde dig orienteret om rådets arbejde via formandens nyhedsklumme.