Formandens nyhedsklumme

Fra valgperioden 2016-2020 er der fælles menighedsråd for Dronningborg og Gimming Sogne. Menighedsrådet tæller 15 medlemmer. Du finder deres navne og kontaktoplysninger under Menighedsrådets medlemmer.

En væsentlig del af arbejdet udføres i syv udvalg under menighedsrådet. Find oplysninger om udvalgene, deres sammensætning og arbejdsområder under Udvalg under menighedsrådet.

Formanden for menighedsrådet, Per Bøje Rasmussen, vil løbende orientere om menighedsrådets arbejde via sin klumme i pastoratets kirkeblad. Klummerne er samlet her på siden.


Formandens nyhedsklumme, november 2018
Formandens nyhedsklumme, november 2017
Formandens nyhedsklumme, august 2017
Formandens nyhedsklumme, januar 2017