Menighedsrådets mødekalender 2018 - 2019

Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i sognegården:

2018
Tirsdag den 27. november kl. 18.30

2019
Onsdag den 20. februar kl. 18.30
Onsdag den 8. maj kl. 18.30
Onsdag den 18. september kl. 18.30
Onsdag den 27. november kl. 18.30

Menighedsmøde
Søndag den 29. september kl. ca. 11.15, umiddelbart efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke, afholdes menighedsmøde.

Alle møder er offentlige.

Ved menighedsmødet har sognenes beboere ud over muligheden for at overvære mødet også taleret og dermed mulighed for at kommentere kirkens aktiviteter og komme med nye idéer. Menighedsrådet aflægger beretning for det forløbne år siden sidste menighedsmøde, fremlægger budget og planer for det kommende år - og lytter til sognets beboere.
Kom, og gør dit synspunkt gældende til glæde for alle i sognene.