Menighedsrådets mødekalender 2018

Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i sognegården:

Tirsdag den 20. marts kl. 18.30
Onsdag den 16. maj kl. 18.30
Onsdag den 12. september kl.18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30

Menighedsmøde
Søndag den 16. september kl. ca. 11.30, umiddelbart efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke, afholdes menighedsmøde.

Alle møder er offentlige.

Ved menighedsmødet har sognenes beboere ud over muligheden for at overvære mødet også taleret og dermed mulighed for at kommentere kirkens aktiviteter og komme med nye idéer. Menighedsrådet aflægger beretning for det forløbne år siden sidste menighedsmøde, fremlægger budget og planer for det kommende år - og lytter til sognets beboere.
Kom, og gør dit synspunkt gældende til glæde for alle i sognene.