Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet

Dronningborg og Gimming menighedsråd blev lagt sammen ved menighedsrådsvalget i november 2016. Det betyder, at det nye menighedsråd har hele 15 medlemmer, hvoraf de fire var nyvalgt, de ni havde sæde i et af de to gamle menighedsråd, og de sidste to er sognepræsterne, som er fødte medlemmer af menighedsrådet. Det var altså ikke kun et nyvalgt menighedsråd, der skulle finde sig til rette i starten af en ny valgperiode, men også et menighedsråd, der var markant større, end det man hidtil havde været vant til i de to sogne.

Beslutninger i udvalg og i plenum
Menighedsrådet besluttede derfor at nedsætte syv udvalg, som skal arbejde med hvert sit område af livet i og omkring kirkerne i vores to sogne. Tanken er så, at udvalgene dels skal have forberedt nogle sager, før de kommer på menighedsrådets dagsorden, dels får beslutningskompetence på de opgaver, der kan delegeres ud. Det drejer sig om følgende udvalg: 

Børne- og ungeudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod denne aldersgruppe.

Medlemmer:
Betty Langberg
Susanne Lionett Skjødt
Tina Pedersen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ organist Jacob Græsholt

Voksenudvalget (Aktivitetsudvalget)
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod de lidt ældre, herunder sogneaftener, koncerter og sogneudflugt.

Medlemmer:
Grete Fristrup (formand)
Ellen Kjær
Helen Drachmann
Jette Jakobsen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ organist Jacob Græsholt
+ kordegn Jette Kristiansen

Medieudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes kommunikation med omverdenen, herunder kirkeblad og hjemmeside.

Medlemmer:

Finn Kongsgaard (formand)
Per Bøje Rasmussen
Grete Fristrup
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ kordegn Jette Kristiansen

Diakoniudvalget
Udvalget er en slags ”kirkens socialudvalg”; dette udvalg har bl.a. ansvaret for menighedsplejen.

Medlemmer:
Else Hjortshøj Nielsen (formand)
Susanne Lionett Skjødt
Keld Hüttel
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen

Frivilligeudvalget
Udvalget arbejder med at få flere frivillige omkring kirkernes aktiviteter.

Medlemmer:
Betty Langberg (formand)
Jette Jakobsen
Tina Pedersen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Bygnings- og kirkegårdsudvalget
Udvalget varetager vedligeholdelsen af kirkernes bygninger og driften af Gimming Kirkegård.

Medlemmer:
Tina Pedersen (formand)
Helen Drachmann
Ellen Kjær
Else Hjortshøj Nielsen
Niels Jørn Madsen
+ graver & kirketjener Henrik Koitzsch
+ vicevært Henning Karlsen

Økonomi- og personaleudvalget
Udvalget har ansvaret for budgetter, regnskaber og personaleforhold.

Medlemmer:
Per Bøje Rasmussen (formand)
Finn Kongsgaard
Betty Langberg
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen

I udvalgsarbejdet deltager ud over menighedsrådsmedlemmerne, som altså også omfatter sognepræsterne, kirkens øvrige medarbejdere, hvor det er relevant i forhold til deres arbejdsområde.

Herudover er det tanken, at udvalgene skal kunne supplere sig med frivillige, når det viser sig relevant. Der bliver altså mulighed for at kunne tage del i noget af arbejdet uden først at skulle vælges til menighedsrådet.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

Kalender

BegivenhedDato

Sogneaften: Kom med sygehuspræsten på arbejde

Foredrag i sognegården ved sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen.Hvad laver en …

25. jan 19:00
20:00
25. jan 19:00 -
20:00

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

Septuagesima   ved Dorthe Engelbrecht Larsen   Efterfølgende …

28. jan 10:00
11:00
28. jan 10:00 -
11:00

Sangcafé i sognegården

Sangcaféen er et tilbud til sangglade mennesker i alle aldre om musikalsk fællesskab …

1. feb 14:00
15:30
1. feb 14:00 -
15:30

Gudstjeneste Dronningborg Kirke

Seksagesima   ved Ingelise Strandgaard   Indsættelse af …

4. feb 10:00
11:00
4. feb 10:00 -
11:00

Fastelavnsfejring i Dronningborg Kirke og Sognegård

Sidste år havde vi for første gang et fastelavnsarrangement i Dronningborg Sogn. Det …

10. feb 14:00
15:00
10. feb 14:00 -
15:00
Dronningborg Kirke 2012
Konfirmander2013 har besøg af Sultkaravanen
Dronningborg Kirke 2012-kirkeskib
Dronningborg Kirke klar til vielse - foto Ole Moeller-Aug2011
Kirke og Koedsovs-Dronningborg 2-10-2012
Kirkekoret paa arbejde -Dronningborg Kirke 09.2012
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-2
Konfirmandundervisning 2011-2012 - Sultkaravanen paa besoeg-3
Sommerudflugt til Skive juni 2012
Ung kunstner i kirken - Fotoudstilling ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum
Dronningborg Kirke 60 aar maj 2014
Friluftsgudstjeneste ved Tjærby Ødekirke
Pinsegudstjeneste i Paderup Mose
Plantning af Dronningeeg ifm. Dronningborg Kirkes 60-aars-jubilaeum maj 2014
Navneoplæsning og lystænding Allehelgensdaag
Dronningborg-Spejderne2013
Minikonfirmand ved orglet - efteråret 2015
Dronningborg Kirkes smukke orgel
Minikonfirmand går til hånde i Dronningborg Kirke
Minikonfirmander opfører rollespil i Dronningborg Kirke
Babyer på plejehjem
Fastelavn Dronningborg 2017
Per Stig Møller i Dronningborg Kirke 2017
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-2
Babysalmesang 2017 med besøgende fra plejehjemmet-3
Babysalmesang på Dronningborg Plejehjem