Udvalg under menighedsrådet

Dronningborg og Gimming menighedsråd blev lagt sammen ved menighedsrådsvalget i november 2016. Det betyder, at det nye menighedsråd har hele 15 medlemmer, hvoraf de fire var nyvalgt, de ni havde sæde i et af de to gamle menighedsråd, og de sidste to er sognepræsterne, som er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Det var altså ikke kun et nyvalgt menighedsråd, der skulle finde sig til rette i starten af en ny valgperiode, men også et menighedsråd, der var markant større, end det man hidtil havde været vant til i de to sogne.

Beslutninger i udvalg og i plenum
Menighedsrådet besluttede derfor at nedsætte syv udvalg, som skal arbejde med hvert sit område af livet i og omkring kirkerne i vores to sogne. Tanken er så, at udvalgene dels skal have forberedt nogle sager, før de kommer på menighedsrådets dagsorden, dels får beslutningskompetence på de opgaver, der kan delegeres ud. Det drejer sig om følgende udvalg: 

Børne- og ungeudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod denne aldersgruppe.

Medlemmer:
Susanne Lionett Skjødt (formand)
Betty Langberg
Mogens Karmark
Sebastian Rasmussen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ organist Jacob Græsholt

Voksenudvalget (Aktivitetsudvalget)
Udvalget arbejder med kirkernes aktiviteter rettet mod de lidt ældre, herunder sogneaftener, koncerter og sogneudflugt.

Medlemmer:
Grete Fristrup (formand)
Ellen Kjær
Helen Drachmann
Jette Jakobsen
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ spr. Ingelise Strandgaard
+ organist Jacob Græsholt
+ kordegn Jette Kristiansen

Medieudvalget
Udvalget arbejder med kirkernes kommunikation med omverdenen, herunder kirkeblad og hjemmeside.

Medlemmer:
Finn Kongsgaard (formand)
Per Bøje Rasmussen
Grete Fristrup
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst
+ kordegn Jette Kristiansen

Diakoniudvalget
Udvalget er en slags ”kirkens socialudvalg”; dette udvalg har bl.a. ansvaret for menighedsplejen.

Medlemmer:
Keld Hüttel
Susanne Lionett Skjødt (formand)
Tina Pedersen
+ spr. Ingeborg Kaels
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Frivilligeudvalget
Udvalget arbejder med at få flere frivillige omkring kirkernes aktiviteter.

Medlemmer:
Betty Langberg (formand)
Jette Jakobsen
Mogens Karmark
Tina Pedersen
+ spr. Ingeborg Kaels
+ kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst

Bygnings- og kirkegårdsudvalget
Udvalget varetager vedligeholdelsen af kirkernes bygninger og driften af Gimming Kirkegård.

Medlemmer:
Tina Pedersen (formand)
Helen Drachmann
Ellen Kjær
Keld Hüttel
Niels Jørn Madsen
Sebastian Rasmussen
+ graver & kirketjener Henrik Koitzsch
+ vicevært Henning Karlsen

Økonomi- og personaleudvalget
Udvalget har ansvaret for budgetter, regnskaber og personaleforhold.

Medlemmer:
Per Bøje Rasmussen (formand)
Finn Kongsgaard
Betty Langberg
+ spr. Dorthe Engelbrecht Larsen

I udvalgsarbejdet deltager ud over menighedsrådsmedlemmerne, som altså også omfatter sognepræsterne, kirkens øvrige medarbejdere, hvor det er relevant i forhold til deres arbejdsområde.

Herudover er det tanken, at udvalgene skal kunne supplere sig med frivillige, når det viser sig relevant. Der bliver altså mulighed for at kunne tage del i noget af arbejdet uden først at skulle vælges til menighedsrådet.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet