Koncerter

Der afholdes løbende koncerter i Dronningborg og Gimming Kirker. Og vi tilstræber et varieret program, som omfatter både vokal- og instrumentalmusik, klassisk og rytmisk musik.

Læs om forårssæsonens koncerter, og følg med i kalenderen her på siden.

Kor

BØRNEKOR ved Dronningborg Kirke
Kirkegængere i Dronningborg Kirke vil vide, at der oppe fra pulpituret strømmer vellyd af børnestemmer ved kirkens gudstjenester.
Børnekoret ved Dronningborg Kirke er velfungerende, og der er plads til flere børn i koret. Koret øver onsdag kl. 14.30 til 16.00, og kan man først komme ved 15-tiden eller derefter, vil vi forsøge at finde en ordning.
Kender du børn, som er glade for at synge, eller som kunne have glæde af at lære det, så kontakt korets leder, organist Jacob Græsholt, tlf. 41 56 49 55, e-mail:  graesholtx3@gmail.com

Sangcafé

Sangcaféen er åben  den første torsdag i måneden kl. 14 – 15.30 i Dronningborg-Gimming Sognegård.  Caféen byder på musikalsk fællesskab omkring højskolesangbogens dejlige sange, hyggeligt samvær - og en kop eftermiddagskaffe.
Sangcaféen bestyres af kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst og organist Jacob Græsholt. Vi glæder os til at se dig. Læs mere om sangcaféen.

Babysalmesang

... for de allermindste og deres forældre
Babyer i alderen 2-12 måneder (med forælder) indbydes til sang i Dronningborg Kirke.
Det er superhyggeligt og sjovt.

Vi synger torsdag kl. 10-11.30, og der er løbende mulighed for at "stå på og af".
Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke.

07jun kl. 14:00

Sangcafé

Musikalsk fællesskab i sognegården omkring højskolesangbogen, hyggeligt samvær - og …

07jun kl. 14:00