Trosbekendelsen

I fire artikler, som tidligere har været optrykt i kirkebladet for Dronningborg og Gimming Sogne, bringer sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen korte refleksioner over indholdet af trosbekendelsen:

1 - Forsagelsen
2 - Troen på Gud Fader
3 - Troen på Jesus Kristus
4 - Troen på Helligånden

Allehelgensdag

Prædiken til Allehelgensdag
ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Jeg har en gang kendt  en hånd,
som nu for længst er død.
Men jeg gav jo, åh så gerne, et af livets bitre år,
Hvis den en gang måtte stryge som et kærtegn i mit hår.

Ordene er forfatteren Nis Petersens.  ... Læs hele prædikenen.